Хуулбарлалт шалгуур | <!-- -->Хуулбарлалт шалгуур

Илүү ухаалаг

icon
Бүх хэлийг дэмжинэ.

Бүх төрлийн хэлийг танихаас гадна Крилл О үсгийг Латин О үсгээр орлуулсан ч хуулбарлалтыг илрүүлэх чадамжтай.

icon
99%-ийн оновчтой

Esan Хуулбарлалт шалгуур нь хамгийн өндөр буюу 99% ийн нарийвчлалтай хуулбарлалтыг илрүүлдэг.

icon
Хиймэл оюун

Хиймэл оюун нь үг, өгүүлбэрийн утгыг ойлгож хуулбарлалтын түвшинг тодорхойлдог.

icon
Илүү нарийвчилсан

Өгүүлбэрийн утгыг алдагдуулалгүй үг, үсгийн байрлалыг сольсон хуулбарлалтыг олж илрүүлнэ.

  • Circle
  • Circle
  • Circle

Давуу тал

icon
Бүтээл цахимжуулалт

Бидний бүтээсэн 6 шатлалт цахимжуулалт нь хэвлэмэл, эвдэрсэн, алдаатай зэрэг ямар ч бүтээлийг үг үсгийн алдаагүйгээр санд оруулах боломжтой болгодог.

icon
OCR буюу Тэмдэгт таних технологи

Бүтээлийг Хуулбарлалт шалгуурын OCR нь текст хувилбарт хөрвүүлж санд байршуулдаг.

icon
Үндэсний Академик дата сан

Монголын анхны Үндэсний хэмжээний дата санд 8700+ зохиолч, 68+ байгууллага, 20+ ИДСургуулийн 35’000+ цахим бүтээлээс хуулбарлалт шалгана.

icon
Бүтээлийн аюулгүй байдал

Хуулбарлалт шалгуурын сан дахь бүтээлүүдийг дижитал файлаар бус текст хэлбэр лүү хөрвүүлж, шиферлэн хадгалдаг учир эх файлыг өөрчлөх, татаж авах боломжгүйгээр аюулгүй байдлыг бүрэн хамгаалдаг.

Хуулбарлалт шалгуурын сангийн бүтээлийн цахимжуулалт

Хэвлэмэл бүтээлийг Контентын төвийн цахимжуулах үйл ажиллагааны дагуу санд оруулдаг. Тухайн стандартын дагуу санд оруулснаар хуулбарлалтын түвшин оновчтой байх үндэс болдог.

OCR – Тэмдэгт таних технологи

Хуулбарлалт шалгалтын өмнөх үйл явц нь Optical character recognition буюу тэмдэгт таних технологийн тусламжтай бүтээлийг текст хэлбэрт хөрвүүлснээр хуулбарлалтыг танихад хялбар болгодог.Тэмдэгт таних үед орж ирсэн дүрсний аль нэг хэсэгт байгаа текстэн  мэдээлэл нь ямар төрлийн текст вэ гэдгийг илрүүлнэ. Одоогоор үүнийг 12 үндсэн хэсэгт хуваадаг бөгөөд цаашид чөлөөтэй өргөтгөх боломжтой. Жишээ нь: Гарчиг, хуудасны дугаар,  гарын үсэг, текст, гэх мэт.

NLP – Эх хэлний боловсруулалт

NLP нь орж ирсэн текстэн мэдээллээс үг үсгийн алдаа байгаа эсэх, дурьдагдсан хүмүүсийн нэр, хэзээ бичсэн, газруудын байршил болон уг бичиг баримт нь ямар төрлийнх вэ зэргийг автоматаар илрүүлэн хадгална.

esan-1

Сканердсан файлаас зураг, текст, өгүүлбэр, гарчиг зэргийг оптик танилт хийн ялган харуулж байна, үүний дараа текстүүдийг ялгаж хадгалдаг.

Системийн танилцуулга

Нэгдсэн эх сурвалжаас хуулбарлалт шалгах

01

Монголын ИДСургуулиуд, Интернет орчноос болон бусад Хуулбарлалт шалгуурын сангуудаас хуулбарлалт шалгана.

Удирдлагын самбар

02

Шалгагч хуулбарлалт шалгасан бүтээлүүдэд сэтгэгдэл үлдээх, үр дүнг хэвлэх мөн бусдад илгээх боломжтой.

Санд бүтээлээ оруулах

03

Цахимжуулалтын стандартын дагуу бүтээлээ санд оруулснаар оюуны өмчөө бүрэн хамгаалах боломжтой

esan-1

Хуулбарлалт шалгуур нь эцсийн байдлаар шалгуулагчийн бүтээлд үнэлгээ өгдөггүй болно.

Хуулбарлалт шалгуур хэрхэн ажилладаг вэ?

1

Upload
Системд оруулах

Бүтээлийн үг үсэг, тэмдэг, дүрс бүрийг таньж, шиферлэсэн тусдаа файл үүсгэнэ. Тус шиферлэлтийг өгүүлбэр бүрээр задлаад утга зүйгээр нь ойлгож, алдаа таних үйл явц эхэлнэ.

2

Detection
Шалгах процесс

Тухайн шиферлэсэн өгүүлбэр бүрийг цахим санд байршсан бүх шиферлэсэн өгүүлбэрүүдтэй ижил болон утгын төстэй байдлыг шалгана.

3

Calculation
Хуулбарлалтыг тооцоолох

Бүтээлийн өгүүлбэр бүрд хуулбарлалтын түвшинг тогтооно. Үүнээс хуулбарлагдсан өгүүлбэрүүдээс бүтээлийн хуулбарлалтын түвшинг тогтооно.

4

Citation check
Эш таталтыг шалгах

Стандартын дагуу Эш татсан өгүүлбэр байгаа эсэхийг шалгаж, тухайн өгүүлбэрүүдийг хуулбарлалтын жагсаалтаас хасна.

5

Machine Learning
AI суралцах, сайжрах

Үр дүнгээс шалгагч нь Хуулбарлалт биш гэсэн тэмдэглэгээг хийн нийт хуулбарлалтын түвшинг бууруулах боломжтой ба хиймэл оюун нь тухайн тэмдэглэгээнээс байнгын суралцдаг.

  • Circle
  • Circle
  • Circle

© 2014 - 2024 esan.mn Степпелинк ХХК

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.